Vår kompetanse - din trygghet

I denne spalten vil ansatte hos Advokatene Falkanger, Wiik, Bryn, Høyte & Fremstad komme med juridiske råd og tips innenfor aktuelle temaer. Denne gangen orienterer advokat Gro Arnesen Fremstad om ektefellers rettigheter i forbindelse med arv.