Skip to main content
Vår kompetanse - din trygghet

Nabotvister

Få hjelp med nabotvisterTvister mellom naboer om høyde og størrelse på trær, hekker, gjerder, plassering av bygg eller veiretter blir mer og mer vanlig. Det er ofte hensiktsmessig å forsøke og komme frem til en minnelig og praktisk løsning som begge parter kan leve med, men erfaring viser at dette ikke alltid er lett og tvister havner ofte i rettsapparatet.

Hvilke rettigheter du har i forhold til naboen er ofte skjønnspregede og alle saker må vurderes særskilt. De fleste hjem- og innboforsikringer har bestemmelser om dekning av utgifter til advokat i forbindelse med nabotvister.

Vi har erfaring med nabotvister og kan hjelpe deg med de spørsmål du måtte ha.