Skip to main content
Vår kompetanse - din trygghet

Vår kompetanse - din trygghet

Vi driver vår advokatpraksis primært i Oslo, Akershus og med særlig tilknytning til Follo-regionen.

Våre advokater har høy kompetanse og lang erfaring. Vi tilbyr tjenester innenfor de fleste fagområder både for offentlige og private oppdragsgivere.

Vi bistår både private og næringsdrivende og vi har bl.a. oppdrag for retten som forsvarer, bistandsoppdrag for fornærmede i straffesaker og bistand ved tvangssalg av fast eiendom.

Vår bistand består av rådgivning, forhandlinger og tvisteløsninger både utenrettslig og for domstolen. Vi har bred prosedyreerfaring.

Vi har som mål å tilby våre klienter en personlig og god oppfølgning, hvor målet alltid vil være å gi en effektiv og resultatorientert bistand til fornuftige og konkurransedyktige priser.