Skip to main content
Vår kompetanse - din trygghet

Tomtefeste

Tomtefeste

Det er i Norge i dag ca. 300.000 festetomter. Det er således en stor andel av de som har bolig eller hytte som har denne på en tomt de ikke selv eier, men leier (fester).

Det oppstår jevnlig en rekke spørsmål vedrørende regulering av festeavgift, hvilke rettigheter og forpliktelser et festeforhold innebærer og om festerens rett til å innløse festetomten, det vil si kjøpe ut denne, eller eventuelt å forlenge festeavtalen.

Festetomter til bolig og hytter er undergitt en rekke ufravikelige regler i tomtefesteloven. Noen av de reglene om hva som kan kreves i festeavgift og retten til innløsning der forlengelse har vært endret flere ganger.  For nærmere informasjon se fagartikkel skrevet av advokat Håvar Wiik.

Advokater ved vårt kontor har kompetanse og erfaring og bistår både bortfestere og festere om ulike spørsmål i forbindelse med tomtefeste.