Skip to main content
Vår kompetanse - din trygghet

Generasjonsskifte

Generasjonsskifte

Generasjonsskifte skiller seg fra vanlig arveoppgjør ved at det normalt planlegges og i stor utstrekning gjennomføres før arvefallet. Dette innebærer et samspill av mange kryssende rettsregler, kombinert med økonomiske vurderinger av lønnsomhet og verdier.

Man bruker gjerne betegnelsen «generasjonsskifte» når det drives en økonomisk virksomhet og hvor det da blant annet blir spørsmål om videreføring, endring, avvikling eller salg. Valgene vil normalt avhenge av forventet lønnsomhet, aktuelle arvtakere, seniors behov for pensjon eller andre ytelser, øvrige verdier og hensynet til familie og arvinger. Spørsmål som kan være aktuelle er om det er behov for kapitalendringer, lån, omorganisering og restrukturering av virksomheten. Videre kommer opp spørsmål om skatt og avgift, kontinuitetsprinsippet og dokumentavgift.

Viktige spørsmål vil ofte være organisering av fremtidig eierskap til virksomhet, behovet for holdingselskap, aksjeklasser, bruk av aksjonæravtaler og annen regulering av perioden fram mot arvefall.

Det vil ofte være behov for forskjellige grep for å balansere arveoppgjøret og det kan være tale om bruk av redskaper som fremtidsfullmakt, ektepakt og ikke minst testament.

Det er mange muligheter og fallgruver når man skal planlegge et generasjonsskifte og hvor våre advokater kan yte bistand.