Skip to main content
Vår kompetanse - din trygghet

Skatt og avgift

Skatterett

Skatterett er et rettsområde preget av gråsoner, hyppige lovendringer og omfattende praksis fra ligningsmyndighetene og domstolene.

Vi bistår privatpersoner og bedrifter med å oppnå maksimale skattemessige tilpasninger for å minimere skattebelastningen.
Nærmere tilbyr vi vår assistanse ved:

 • Bokettersyn – rådgivning og tilsvar
 • Klage til ligningsnemnd og overligningsnemnd
 • Søksmål for domstolen
 • Generasjonsskifter
 • Arveavgiftsspørsmål
 • Søknad om nedsettelse/ettergivelse av skatte- og avgiftsgjeld

Merverdiavgift

Merverdiavgift (mva) er en i praksis viktig avgift for de fleste næringsdrivende og selskap. I utgangspunktet er den nøytral for merverdiavgiftspliktige virksomheter, men merverdiavgift har normalt likviditetsmessig betydning.
Erfaringsmessig påvises det ofte feil og mangler ved avgrenset ettersyn / bokettersyn.

Vi kan hjelpe din virksomhet med:

 • Registrering i merverdiavgiftsregisteret (tidligere merverdiavgiftsmantallet)
 • Nektelse av registrering / nektet registrering / avslag på søknad om registrering i merverdiavgiftsregisteret
 • Spørsmål knyttet til næringsbegrepet (driver man næring / næringsvirksomhet / virksomhet).
 • Varsel om opphør av registrering i merverdiavgiftsregisteret (se over)
 • Avgrenset ettersyn / bokettersyn • Fradragsrett for inngående merverdiavgift
 • Tilbakegående avgiftsoppgjør
 • Frivillig merverdiavgiftsregistrering