Skip to main content
Vår kompetanse - din trygghet

Barnevern

Barnevern

Som utgangspunkt skal barn vokse opp hos sine foreldre.

Trenger foreldrene hjelp i sitt omsorgsarbeid for egne barn, kan barneverntjenesten sette inn hjelpetiltak i hjemmet.

Når barneverntjenesten vurderer at hjelpetiltak i hjemmet ikke gir god nok omsorg for barna, kan det bestemmes at barneverntjenesten overtar omsorgen for barna. For å fremme omsorgsovertakelse for barn må barnevernet fremme sak for Fylkesnemnda.

Vi kan veilede og informere, samt gi juridiske råd når du har kommet i en situasjon der barnevernet engasjerer seg i sak i din familie.

Når barnevernet har bestemt seg for å fremme sak for Fylkesnemnda har foreldre og barn over 15 år rett på oppnevnt egen advokat som dekkes av det offentlige uavhengig av din inntekt og formue.

Både foreldre og barn over 15 år er part i saken, –med egne partsrettigheter.