Skip to main content
Vår kompetanse - din trygghet

Arbeidsrett

Arbeidsretten angår de fleste og regulerer vilkårene i arbeidslivet. Vi er enten ansatte eller arbeidsgivere. Vi leder eller blir ledet. Arbeidsretten gir rettigheter og stiller krav til begge partene.

Konflikter kan ofte unngås hvis en søker hjelp i forkant. God rådgivning ved forhandlinger eller tvister gjør det som regel mulig å unngå rettens lange og kostbare vei.

Arbeidsretten er et sammensatt og vanskelig rettsområde. Ofte er ikke arbeidsavtalen alene tilstrekkelig for å klargjøre partenes rettigheter og plikter, idet denne ofte må utfylles av arbeidsinstruks, tariffavtaler og særavtaler.

Lovverket består dessuten av langt mer enn arbeidsmiljøloven, idet den må ses i sammenheng med folketrygdloven, ferieloven, lov om lønnsplikt under permittering m.m.

Enten du er arbeidsgiver eller arbeidstaker tilsier erfaringen at det kan være viktig å innhente råd fra advokat så tidlig som mulig.

Du er velkommen til å kontakte oss for en prat om din sak.