Skip to main content
Vår kompetanse - din trygghet

Om oss

Advokatfellesskapet som i dag består av fem advokater og to sekretærer, har røtter i Drøbak fra 1990, da Marit Falkanger startet sin advokatpraksis på Britaniatorget.

I 1998 begynte Håvar Wiik sin advokatvirksomhet i Drøbak og kontorfellesskapet «Falkanger og Wiik» ble etablert. I 2001 flyttet virksomheten til Seiersten Sentrum og ble utvidet.

I 2015 ble det en sammenslåing med advokatene i Perspektiv AS som til da hadde drevet advokatvirksomhet i Drøbak sentrum. Advokat Ingrid Vesterhus Høyte kom inn i fellesskapet etter denne sammenslåingen. 

I 2016 ble fellesskapet utvidet ytterligere med Gro Arnesen Fremstad.

I 2020 ble Erling Høyte med i fellesskapet.

I 2023 avsluttet Marit Falkanger sin yrkeskarriere og advokat Lene Frykman overtar Marit Falkangers plass i kontorfellesskapet.

Kontoret har fem advokater med variert bakgrunn og forskjellige spesialområder. Advokatene har alle lang erfaring, alle fem er bosatt i Drøbak og har således god kjennskap til lokale forhold i Drøbak og Follo, selv om vi også har saker både fra Oslo og landet for øvrig.