Vår kompetanse - din trygghet
  • Badeprken Drobk Peter Futo

    Vår kompetanse - din trygghet

    Les mer

Marit Falkanger

Marit Falkanger

Advokat / Partner

Tlf.: 64 90 70 50
Mobil: 90 53 21 16

Les mer

Håvar Wiik

Håvar Wiik

Advokat / Partner

Tlf.: 64 90 70 50
Mobil: 91 61 01 95

Les mer

Ingrid Vesterhus Høyte

Ingrid V. Høyte

Advokat / Partner

Tlf.: 64 90 70 50
Mobil: 911 22 838

Les mer

Gro Arnesen Fremstad

Gro A. Fremstad

Advokat / Partner

Tlf.: 64 90 70 50
Mobil: 918 26 455

Les mer

Erling Høyte

Erling Høyte

Advokat / Partner

Tlf.: 64 90 70 50
Mobil: 98 29 45 39

Les mer

Saker i media

Endringer i voldsoffererstatningsloven fra nyttår.

De viktigste endringene:

  • Når må man søke? Det vil ikke lengre være nødvendig å søke om voldserstatning når domstolen har tilkjent erstatning i en straffesak, men det må fremmes krav om utbetaling av voldserstatning til      Kontoret for voldsoffererstatning innen seks måneder etter rettskraftig dom.
  • Dersom erstatningskravet ikke er behandlet i en straffesak for domstolene, men man likevel ønsker voldserstatning, må man etter ny lov søke om voldserstatning innen ett år etter at straffesaken ble    endelig avgjort.
  • Hvor må voldshandlingen ha skjedd? Ny lov gjelder for handlinger som har skjedd mens både skadevolder og den voldsutsatte befant seg i Norge. Den gjelder også for straffbare handlinger i      utlandet, når den voldsutsatte er bosatt i Norge og en norsk domstol har avgjort straffesaken. Dette betyr at en voldsutsatt bosatt i Norge etter ny lov ikke har krav på voldserstatning når handlingen  utelukkende har skjedd i utlandet, og straffesaken heller ikke er behandlet av norsk domstol.
  • Hvilke voldshandlinger gir krav på erstatning? Etter ny lov må den voldsutsatte ikke lengre sannsynliggjøre at vedkommende har fått en skade som følge av voldshandlingen. Dersom man har blitt utsatt for en handling som er nevnt i loven, vil man ha krav på erstatning. Etterlatte til den som er utsatt for en handling som er nevnt i loven, kan også ha krav på voldserstatning etter ny lov.

Kilde: Advokatbladet

Vi søker

Advokat til kontorfellesskap i Drøbak

les mer...

Få hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse her så vil vi finne frem til en advokat som jobber med det du lurer på.

Vedkommende vil ringe deg i løpet av dagen. Vi er her for å hjelpe og vi tar saker fra hele Norge selv om vi har kontor i Drøbak.

Våre advokater har høy kompetanse og lang erfaring.
Vi tilbyr tjenester innenfor de fleste fagområder...