Skip to main content
Vår kompetanse - din trygghet

Forsvarer

Vi bistår i alle typer straffesaker som forsvarer.Fra det tidspunkt man er siktet i en straffesak kan man ha krav på fritt oppnevnt forsvarer. Forsvareren skal gi klienten råd og har taushetsplikt om alt som blir fortalt av klienten.

En forsvarers oppgave er videre å ivareta klientens rettssikkerhet på et hvert trinn av saksbehandlingen hos politi, påtalemyndighet og retten. Forsvareren skal sette klienten godt inn i saken, og sørge for at klienten forstår hva saken gjelder.

Gjennom dette arbeidet vil man også lettere kunne bidra til å få opplyst saken i favør av siktede/tiltalte. Det kan være at vitner må avhøres, bevis sikres, dokumenter fremlegges for politiet mv.

Vi bistår i alle typer straffesaker som forsvarer. I de aller fleste straffesaker har man krav på gratis forsvarer. Ta gjerne kontakt for vurdering av din sak.