Skip to main content
Vår kompetanse - din trygghet

Selskapsrett

Få hjelp med selskapsrettVed etablering av virksomhet er det viktig å velge hensiktsmessig selskapsform, overholde selskapsrettslig lovgivning og strukturere virksomheten i henhold til det enkelte selskaps behov og planer.

Typiske områder hvor selskapsretten har en fremtredende rolle er kontrakter, styrearbeid samt oppkjøp og salg av virksomhetsområder eller selskaper.

Vi gir råd innenfor selskapsrettens områder og bistår med etablering, kjøp og salg av aksjeselskap og virksomheter. Vi utarbeider alle avtaler og selskapsdokumenter som behøves for å gjennomføre slike transaksjoner. Vi bistår også med selskapsgjennomgang, såkalt "due dilligence". Selskapsgjennomgang er viktig for å avklare om kjøpsobjektets rettslige og økonomiske sider er som forventet, og om kjøpesummen er korrekt fastsatt.

Vi bistår også med å avvikle, oppløse og slette aksjeselskap og andre virksomheter.

Les mer om selskapsstyres plikter: STYRETS PLIKTER