Skip to main content
Vår kompetanse - din trygghet

Personskade

Få hjelp med personskaderVi har lang erfaring med personskadesaker.

Det gis bistand i alle personskader, blant annet:

  • Trafikkskader
  • Yrkesskader
  • Pasientskader
  • Voldssaker
  • Alpinskader og andre typer skader

Blir du utsatt for en ulykke og påføres personskade, kan du ha krav på erstatning fra forsikringsselskap eller skadevolder. Hvis den skadevoldende handling har påført deg økonomisk tap i form av utgifter og tapte inntekter, kan du kreve erstatning for det. De vanligste erstatningspostene er erstatning for lidte og fremtidige merutgifter og inntektstap, for menerstatning og oppreisning.

Vi beregner, fremmer krav og forhandler med forsikringsselskapene, om nødvendig i retten, og oppnår gode erstatningsoppgjør.

Bistand for å få erstatningen du har krav på
Er du blitt skadet, kan det være vanskelig å finne ut av hvilke rettigheter du har, i forhold til i hovedsak forsikringsselskapene og NAV.

Arbeid med personskadesaker viser at de som har fått personskade har stort behov for informasjon om sine rettigheter, og behov for hjelp til å få utbetalt erstatning.

Du kan ikke uten videre stole på den informasjon og de forslag om eksempelvis lege/spesialist som forsikringsselskapene kommer med. Regelverket er komplisert, og det er derfor også viktig så tidlig som mulig å komme i kontakt med advokat.

Vi bistår deg etter personskade
Alle personskadesaker håndteres individuelt, -det legges vekt på tett dialog med deg som skadelidt, og saken behandles for øvrig på beste måte, for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingene i slike saker kan være kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra nettopp slike saker.

I en del tilfeller kan det ta lang tid å få behandlet krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand. Det tilbys alltid en gratis forhåndsvurdering av din sak.

Vi bistår klienter over hele landet.

Ta kontakt i dag for en uforpliktende samtale om din personskade