Vår kompetanse - din trygghet

Ny restruktureringslov

Ny restruktureringslov

Den 28. april 2020 vedtok Stortinget en ny lov om restruktureringer av selskaper. Loven er ennå ikke trådt i kraft, men forventes å være gjeldende om kort tid. Loven er foreløpig, det vil si at den ikke lenger vil være i kraft fra og med 1. januar 2022.

Formålet med loven er å forenkle restrukturering av selskapets gjeld i forhold til det som er de gjeldende bestemmelser i dag. Lovgiver håper med dette å kunne redde en del selskaper som ellers vil kunne gå konkurs. Ved å forenkle prosedyren er det meningen at restrukturering skal være lettere å gjennomføre for de selskapene som er / kommer i en vanskelig situasjon på grunn av de spesielle forholdende som gjelder for tiden.

Det er flere enkeltelementer i lovforslaget, men de viktigste punktene er som følger:

  • Restruktureringsprosessen kan påbegynnes selv om selskapet har en positiv balanse, men sliter med å betale fordringene etter hvert som de forfaller.
  • Både en kreditor og selskapet selv kan begjære restrukturering for den lokale tingretten.
  • Det er lettere å få konvertert gjeld til egenkapital under den nye loven.
  • Ved behov vil det være lettere å få til en endring på prioritetsrekkefølgen av kravene ved at skyldig skatt og merverdiavgift viker prioritet i forhold til dagens normale ordning.
  • Enklere stemmeregler vedrørende de spørsmål som kreditorene skal stemme over under en slik prosess.

Mens prosessen pågår, kan selskapet ikke bli slått konkurs av selskapets kreditorer.

Antagelig vil restruktureringslovens opplegg i en del situasjoner være å foretrekke, fremfor at selskapet går konkurs. Ved en konkurs blir virksomheten avviklet for godt og arbeidsplasser vil langt på vei være tapt.