Vår kompetanse - din trygghet

Serverings- og skjenkebevillinger

SkjenkebevillingerServeringsloven og alkoholloven stiller krav om bevilling for drift av serverings- og skjenkevirksomhet. I den forbindelse kreves bestått etablererprøve etter serveringsloven og kunnskapsprøve etter alkoholloven for en nærmere bestemt personkrets. For de mest sentrale personene stilles det også krav til vandel.

Kommunene har i tillegg vanligvis egen forskrift og tilhørende praksis for tildeling av åpnings- og skjenketider utover normalåpningstid, s.k. «utvidet åpningstid», inne/ute/utenfor boligområde/for selskapslokaler/idrettsarrangementer.

Som ledd i saksbehandlingen av søknader om bevilling, har kommunen rett til å kreve fremlagt en del dokumentasjon, noe de gjør rutinemessig. Underveis i søknadsprosessen blir søkere i en del tilfeller også avkrevet ytterligere dokumentasjon, som for eksempel regnskapsmateriale, revisorerklæringer, budsjetter, dokumentasjon for kjøp og betalinger.

Vi har bistått en rekke bevillingshavere og søkere med både å få bevilling, beholde disse etter kontroller/anførte regelbrudd og uregelmessigheter, og gjøre nødvendige endringer både på eier- og ledelsessiden. Vi bistår regelmessig med stiftelse og etablering av juridiske enheter, leiekontrakt, ansettelsesavtaler, se separate fagområder. Vi har også bistått med å få utvidet åpnings- og skjenketider og bistår i klagesaker, både med tilbakekall, inndragning og ved anført bortfall.

Vi har god kjennskap til og erfaring med saker om bevillinger, og kan bistå med disse, raskt og effektivt. Spesielt kan det være viktig med rask innsats for å unngå kostnader i forbindelse med venting på vedtak om bevilling og overgangsperioden, noe vi har svært gode resultater på.

Ta kontakt for bistand

Få hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse her så vil vi finne frem til en advokat som jobber med det du lurer på. Vedkommende vil ringe deg i løpet av dagen.Vi er her for å hjelpe og vi tar saker fra hele Norge selv om vi har kontor i Drøbak.